Osobní asistence

Úhrady

Za poskytování služby sociální péče - osobní asistenci je stanovena úhrada za 1 hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí. Doprava ke Klientovi k zajištění povinných úkonů se nehradí.

více než 3 hodiny nasmlouvané péče 100 Kč/hod
do 3 hodin včetně nasmlouvané péče 130 Kč/hod


Péče v noci (22 hod - 6 hod):

navýšení hodinové úhrady                                                    + 30 Kč/hod


Úhrada za fakultativní úkony:

doprava k zajištění fakultativních úkonů a k zajištění nákupu, pochůzky a doprovodu 12,00  Kč/km
tisk faktury a dalších dokumentů 20 Kč/měsíc

Odhlášení nasmlouvané péče
lze nejpozději předchozí pracovní den do 11:30 hod

Odhlášení pozdě

  • bez výjezdu pracovnice - bude účtován poplatek ve výši 50 % nasmlouvané péče

  • pracovnice na cestě - bude účtován poplatek ve výši 50 % nasmlouvané péče + ujeté km

 

Podrobný ceník naleznete ve Vnitřních pravidlech Osobní asistence.

 

 

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.