Osobní asistence

Úhrady

Za poskytování služby sociální péče - osobní asistenci je stanovena úhrada za 1 hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí. Doprava ke Klientovi k zajištění povinných úkonů se nehradí.

dospělá osoba, která nevyživuje další osobu a nebydlí sama 100 Kč/hod
dospělá osoba, která nevyživuje další osobu a bydlí zcela sama 90 Kč/hod
dospělá osoba, která vyživuje nezaopatřené dítě 80 Kč/hod
nezaopatřené dítě v průběhu vzdělávání 60 Kč/hod


Péče v noci (22 hod - 6 hod):

navýšení hodinové úhrady                                                    + 10 Kč/hod


Úhrada za fakultativní úkony:

doprava k zajištění fakultativních úkonů a k zajištění nákupu, pochůzky a doprovodu 8,00  Kč/km
drobné opravy v domácnosti a pomoc při úpravě zahrádky či dvorku 130 Kč/hod


Podrobný ceník naleznete ve Vnitřních pravidlech Osobní asistence.

 

 

Copyright © 2002–2022, Remedia Plus, z.ú.