Osobní asistence

Úhrady

Za poskytování služby sociální péče - osobní asistenci je stanovena úhrada za 1 hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí. Doprava ke Klientovi k zajištění povinných úkonů se nehradí.

více než 3 hodiny nasmlouvané péče 100 Kč/hod
do 3 hodin včetně nasmlouvané péče 130 Kč/hod


Péče v noci (22 hod - 6 hod):

navýšení hodinové úhrady                                                    + 30 Kč/hod


Úhrada za fakultativní úkony:

doprava k zajištění fakultativních úkonů a k zajištění nákupu, pochůzky a doprovodu 12,00  Kč/km

Odhlášení nasmlouvané péče
lze nejpozději předchozí pracovní den do 12:00 hod

Odhlášeni pozdě

- bez výjezdu pracovnice - bude účtován poplatek ve výši hodinové sazby: 130,00 Kč
- pracovnice na cestě - zbytečný výjezd: 130,00 Kč + km

 

Podrobný ceník naleznete ve Vnitřních pravidlech Osobní asistence.

 

 

Copyright © 2002–2022, Remedia Plus, z.ú.