Domov se zvláštním režimem

Úhrady

 

Celková úhrada za poskytování služby se skládá z úhrady za ubytování (305,-Kč/za den), za stravu (255,- Kč/den (snídaně 46,50 Kč, přesnídávka 13,- Kč, oběd 103,- Kč, odpolední svačina 13,- Kč, večeře 79,50 Kč )), za péči (dle přiznaného příspěvku na péči, dále jen PnP), popřípadě z úhrady za poskytnutí fakultativní služby.

Celková úhrada za ubytování a celodenní stravu za měsíc

který má 28 dní  15 680 Kč + PnP 
který má 29 dní 16.240 Kč + PnP
který má 30 dní 16 800 Kč + PnP
který má 31 dní 17 360 Kč + PnP

Podrobnější rozpis úhrad v dokumentu Vnitřní pravidla.

 

Cena fakultativních služeb

cesty mimo Břeclav  12 Kč / 1 km
cesty v rámci Břeclavu

(vč. Poštorné, Staré Břeclavu, Ch.N.Vsi
 30 Kč / cesta
štítkování (označení oděvů jménem speciálním štitkovačem 5 Kč / ks
výměna lůžkovin (mimo termín) 50 Kč / úkon
vyžádaný doprovod k lékaři (kontrolní plánované náštěvy) 100 Kč / každá započatá hodina
vyžádaný nákup (provádí personál na vyžádání) 30 Kč / nákup
užívání vlastního mobilu (spotřeba při dobíjení) 10 Kč / dobití
stříhání vlasů nebo barvení vlasů na požádání 50 Kč / úkon
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.