Domov se zvláštním režimem

Úhrady

 

Celková úhrada za poskytování služby se skládá z úhrady za ubytování (210,-Kč/za den, kdy byl klient skutečně ubytován, (130,-Kč za ubytování do 12h/den)), za stravu (205,- Kč/den), za péči (dle přiznaného příspěvku na péči, dále jen PnP), popřípadě z úhrady za poskytnutí fakultativní služby.

Celková úhrada za ubytování a celodenní stravu za měsíc

který má 28 dní  11 620 Kč + PnP 
který má 30 dní 12 450 Kč + PnP
který má 31 dní 12 865 Kč + PnP

Podrobnější rozpis úhrad v dokumentu Vnitřní pravidla.

 

Cena fakultativních služeb, konkrétně doprava do a ze zařízení:

cesty mimo Břeclav  12 Kč / 1 km
cesty v rámci Břeclavu

(vč. Poštorné, Staré Břeclavu, Ch.N.Vsi
 30 Kč / cesta
Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.