Odlehčovací služby

Veřejný závazek

Ambulantní a pobytové služby určené pro osoby, o které dočasně nemá kdo pečovat.

Cíl služby

„Cílem služby je odlehčit rodině při péči o osoby se sníženou soběstačností v době, kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout nebo potřebuje čas na odpočinek.“

Poslání služby

„Posláním odlehčovací služby Remedia Plus v Břeclavi je poskytovat krátkodobé, pobytové nebo ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno ve vlastním prostředí. Součástí této služby je i péče zdravotní, základní sociální poradenství a aktivizační činnosti.“

Komu je služba určena

Cílová skupina respitní – odlehčovací služby je velice rozmanitá, protože reaguje na potřeby rodiny zajistit péči po dobu jejich nepřítomnosti. Nelze specifikovat jednotlivé skupiny, nejčastěji ji tvoří senioři se zdravotním postižením.

Služba je určena pro osoby s chronickým onemocněním, s chronicky duševním onemocněním, s jiným zdravotním postižením s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, senioři. Které se ocitly v nepříznivé sociální situaci způsobené ztrátou soběstačnosti z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami a kde krátkodobě nemůže péči poskytnout jinak pečující osoba, popřípadě v dny, kdy pečující osoba potřebuje v péči odlehčit.

Věková kategorie klientů

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.