Odlehčovací služby

Úhrady:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- Kč/hod
3. pomoc při přesunu na lůžko a vozík 135,- Kč/hod
4.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 135,- Kč/hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč/hod
3. pomoc při použití WC 135,- Kč/hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy – snídaně: 46,50  dopolední svačina: 13,-  oběd: 103,-   odpolední svačina: 13,-       večeře: 79,50                          dle skutečně odebrané stravy 255,- Kč/den
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 135- Kč/hod
Poskytnutí ubytování – v ambulantní formě služby se neposkytuje
Poskytnutí ubytování – pobytová služba
  ubytování 305,- Kč/den
  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a zpět 135,- Kč/hod
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 135,- Kč/hod
Sociálně terapeutické činnosti:
1. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 135,- Kč/hod
Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 135- Kč/hod
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135,- Kč/hod
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 135,- Kč/hod
Fakultativní činnosti
1. dovoz/odvoz v rámci Břeclavi 30,- Kč/cesta
2. dovoz/odvoz mimo Břeclav 12,- Kč/km
3. výměna lůžkovin (mimo termín) 50,- úkon
4. vyžádaný doprovod k lékaři (plánované kontrolní návštěvy) 100,- Kč/započatá hodina
5. vyžádaný nákup (provádí personál na vyžádání) 30,- Kč/nákup
6. užívání vlastního rádia (spotřeba energie) 10,- Kč/den
7. užívání vlastního počítače (spotřeba energie) 10,- Kč/den
8. užívání vlastního mobilu (spotřeba při dobíjení) 10,- Kč/nabití
9. stříhání vlasů nebo barvení vlasů (na požádání) 50,- Kč/úkon
10. praní osobního prádla (na požádání) 80,- Kč/kg
11. Převzetí osoby do péče při příjmu (administrativa a nachystání léků na dobu pobytu).
JE TO JEDNORÁZOVÝ POPLATEK
300,- Kč
12. podávání léků
20,- Kč/úkon
13. Telefonická konzultace s lékařem (např. objednání léků nebo inko pomůcek) 30,- Kč/úkon
14 Kopírování zpráv pro rodinu
4,- Kč/1 strana A4 černobíle
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.