Odlehčovací služby

Úhrady:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- Kč/hod
3. pomoc při přesunu na lůžko a vozík 135,- Kč/hod
4.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 135,- Kč/hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč/hod
3. pomoc při použití WC 135,- Kč/hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy – snídaně: 43,-  dopolední svačina: 12,-  oběd: 93,-   odpolední svačina: 12,-       večeře: 75,-                          dle skutečně odebrané stravy 235,- Kč/den
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 135- Kč/hod
Poskytnutí ubytování – v ambulantní formě služby se neposkytuje
Poskytnutí ubytování – pobytová služba
  ubytování 220,- Kč/den
  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a zpět 135,- Kč/hod
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 135,- Kč/hod
Sociálně terapeutické činnosti:
1. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 135,- Kč/hod
Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 135- Kč/hod
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135,- Kč/hod
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 135,- Kč/hod
Fakultativní činnosti
1. dovoz/odvoz v rámci Břeclavi 30,- Kč/cesta
2. dovoz/odvoz mimo Břeclav 12,- Kč/km
Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.