Odlehčovací služby

Úhrady:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod
3. pomoc při přesunu na lůžko a vozík 130,- Kč/hod
4.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 130,- Kč/hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod
3. pomoc při použití WC 130,- Kč/hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy – snídaně - 35,40,svačina I.- 7,00,oběd - 70.90, svačina II. - 8,90 Kč , večeře - 47,80 Kč/porce – dle skutečně odebrané stravy 170,- Kč/den
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 130,- Kč/hod
Poskytnutí ubytování – v ambulantní formě služby se neposkytuje
Poskytnutí ubytování – pobytová služba
  ubytování 170,- Kč/den
  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
                                                                                                                                za poskytnutí ubytování do 12 hod/den 130,- Kč/den
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a zpět 130,- Kč/hod
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč/hod
Sociálně terapeutické činnosti:
1. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč/hod
Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130,- Kč/hod
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč/hod
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130,- Kč/hod
Fakultativní činnosti
1. dovoz/odvoz v rámci Břeclavi 20,- Kč/cesta
2. dovoz/odvoz mimo Břeclav 8,- Kč/km
Copyright © 2002–2022, Remedia Plus, z.ú.