Veřejný závazek

Dlouhodobý cíl

„Cílem služby je umožnit klientům s postižením kontakt s ostatními vrstevníky, okolím a školní docházku.“

Poslání

„Poskytujeme ambulantní služby klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám, kterým dále nabízíme sociální poradenství, podporu a pomoc. Dětem umožňujeme školní docházku, všem klientům pak poskytujeme sociální péči, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a další aktivity.“

Cílová skupina pro ambulantní službu v denním stacionáři UTILIS
Osoby ve věku od 3 do 64 let s mentálním nebo kombinovaným postižením.

 

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.