Zásady poskytování služby

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Zásady poskytování služby

1. Chráníme důstojnost a soukromí klientů.
2. Nezneužíváme závislosti našich klientů. / Nezneužíváme svého postavení vůči klientům.
3. Respektujeme a hájíme práva a zájmy klientů.
4. S klienty komunikujeme tak, aby nám rozuměli.
5. Každého klienta respektujeme jako osobnost a individualitu.
6. Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.
7. Snažíme se klienty začleňovat do společnosti, podporujeme jejich kontakty s rodinou.

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.