Pečovatelská služba

Úhrady

Cena za hodinu péče se liší v závislosti na rozsahu poskytnuté péče v daném kalendářním měsíci rámci pečovatelské služby.
Částka 150 Kč/hod péče zaměsíc je do 80 hodin (včetně)....sloupec A
Částka 135 Kč/hod péče za měsíc je 81 hodin a více......sloupec B

  A - 1 hodina B - 1 hodina 1 úkon
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 150,-  Kč 135,- Kč  
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 150,-  Kč 135,- Kč  
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 150,-  Kč 135,- Kč  
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 150,-  Kč 135,- Kč  
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 150,-  Kč 135- Kč  
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 150,- Kč 135,- Kč  
3. Pomoc při použití WC 150,-  Kč 135,- Kč  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy, včetně dietního stravování – dle dodavatelů – viz *  
2a. Dovoz nebo donáška stravy - v rámci Břeclavi 50,- Kč/ 1 oběd
2b. Dovoz nebo donáška stravy – v obci Podivín od dodavatele ZŠ jídelna Podivín 50,- Kč/ 1 oběd
2c. Dovoz nebo donáška stravy – obce mimo Břeclav 50,- Kč/ 1 oběd
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 150,- Kč  135,- Kč  
4. Příprava a podání jídla a pití 150,- Kč  135,- Kč  
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 1.  Běžný úklid a údržba domácnosti 150,- Kč  135,- Kč  
 2.  Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 150,- Kč  135,- Kč  
 3.  Donáška vody 150,- Kč  135,- Kč  
 4.  Topení v kamnech,včetně donášky paliva,údržba topení 150,- Kč  135,- Kč  
 5.  Běžné nákupy a pochůzky  150,- Kč  135,- Kč  
 6. Velký nákup, např.týdenní,nákup ošacení,vybavení domácnosti  160,- Kč
 7. Praní a žehlení ložního prádla a drobné opravy    90 Kč/1 kg
 8. Praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy    90 Kč/1 kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, šk.zařízení, k lékaři a zpět  150,- Kč 135,- Kč / 1 osoba
2. Doprovázení dospělých do školy, k lékaři apod. a zpět  150,- Kč 135,- Kč / 1 osoba

* Zajištění stravy u dodavatelů (cena za 1 oběd): a) nemocnice Břeclav – dietní strava ….......115,- Kč
                                                                             b) Domov seniorů Břeclav …........................110,-Kč 
                                                                             c) školní jídelna ZŠ Podivín...........................90, - Kč

 

Fakultativní úkony

  1 hodina 1 km
doprava v rámci zajištění nákupu, doprovodu a pochůzky   12,00 Kč
zapůjčení jídlonosiče 30,- Kč/měsíc
tištění jídelníčků a dalších materiálů (papír, tisk) 20,- Kč/měsíc
podpora klientům a rodinám v oblasti sexuality, intimity, vztahů; poskytují odborně proškolené pracovnice 135,- Kč/hod

 

Odhlášení nasmlouvané péče
lze nejpozději předchozí pracovní den do 11:30 hod

Odhlášení pozdě

v případě pozdního odhlášení návštěvy:

  1. bude Klientovi naúčtován běžně prováděný úkon v časovém rozmezí domluvené služby dle Individuálního plánu péče,

  2. v případě pracovnice na cestě bude naúčtován běžně prováděný úkon (časová dotace dle IPP) a budou zaúčtovány i ujeté kilometry.

 

Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.