Pečovatelská služba

Úhrady

 Základní úkony pečovatelské služby podle času

  1 minuta 1 hodina 1 úkon
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2,17 Kč 130,- Kč  
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 2,17 Kč 130,- Kč  
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 2,17 Kč 130,- Kč  
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2,17 Kč 130,- Kč  
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 2,17 Kč 130,- Kč  
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 2,17 Kč 130,- Kč  
3. Pomoc při použití WC 2,17 Kč 130,- Kč  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy, včetně dietního stravování – dle dodavatelů – viz *  
2a. Dovoz nebo donáška stravy - v rámci Břeclavi 18,- Kč/ 1 oběd
2b. Dovoz nebo donáška stravy – v obci Podivín od dodavatele ZŠ jídelna Podivín 18,- Kč/ 1 oběd
2c. Dovoz nebo donáška stravy – obce mimo Břeclav 20,- Kč/ 1 oběd
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 2,17 Kč  130,- Kč  
4. Příprava a podání jídla a pití 2,17 Kč  130,- Kč  
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 1.  Běžný úklid a údržba domácnosti 2,17 Kč  130,- Kč  
 2.  Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 2,17 Kč  130,- Kč  
 3.  Donáška vody 2,17 Kč  130,- Kč  
 4.  Topení v kamnech,včetně donášky paliva,údržba topení  2,17 Kč  130,- Kč  
 5.  Běžné nákupy a pochůzky  2,17 Kč  130,- Kč  
 6. Velký nákup, např.týdenní,nákup ošacení,vybavení domácnosti  115,- Kč
 7. Praní a žehlení ložního prádla a drobné opravy     55 Kč/1 kg
 8. Praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy     55 Kč/1 kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, šk.zařízení, k lékaři a zpět  2,17 Kč 130,- Kč / 1 osoba
2. Doprovázení dospělých do školy, k lékaři apod. a zpět  2,17 Kč 130,- Kč / 1 osoba

* Zajištění stravy u dodavatelů (cena za 1 oběd): a) nemocnice Břeclav – dietní strava ….......70,- Kč
                                                                             b) Domov seniorů Břeclav …........................75,-Kč 
                                                                             c) školní jídelna ZŠ Podivín...........................75, - Kč

 

Fakultativní úkony

  1 hodina 1 km
drobné opravy v domácnost 130 Kč + 8,00 Kč
pomoc při úpravě zahrádky či dvorku 130 Kč + 8,00 Kč
doprava ke Klientovi k zajištění fakultativního úkonu   8,00 Kč
doprava v rámci zajištění nákupu, doprovodu a pochůzky   8,00 Kč
zapůjčení jídlonosiče 20,- Kč/měsíc
Copyright © 2002–2022, Remedia Plus, z.ú.