Pečovatelská služba

Úhrady

 Základní úkony pečovatelské služby podle času

  1 minuta 1 hodina 1 úkon
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2,25 Kč 135,- Kč  
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 2,25 Kč 135,- Kč  
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 2,25 Kč 135,- Kč  
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2,25 Kč 135,- Kč  
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 2,25 Kč 135- Kč  
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 2,25 Kč 135,- Kč  
3. Pomoc při použití WC 2,25 Kč 135,- Kč  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy, včetně dietního stravování – dle dodavatelů – viz *  
2a. Dovoz nebo donáška stravy - v rámci Břeclavi 30,- Kč/ 1 oběd
2b. Dovoz nebo donáška stravy – v obci Podivín od dodavatele ZŠ jídelna Podivín 30,- Kč/ 1 oběd
2c. Dovoz nebo donáška stravy – obce mimo Břeclav 35,- Kč/ 1 oběd
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 2,25 Kč  135,- Kč  
4. Příprava a podání jídla a pití 2,25 Kč  135,- Kč  
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 1.  Běžný úklid a údržba domácnosti 2,25 Kč  135,- Kč  
 2.  Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 2,25 Kč  135,- Kč  
 3.  Donáška vody 2,25 Kč  135,- Kč  
 4.  Topení v kamnech,včetně donášky paliva,údržba topení  2,25 Kč  135,- Kč  
 5.  Běžné nákupy a pochůzky  2,25 Kč  135,- Kč  
 6. Velký nákup, např.týdenní,nákup ošacení,vybavení domácnosti  135,- Kč
 7. Praní a žehlení ložního prádla a drobné opravy    80 Kč/1 kg
 8. Praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy     80 Kč/1 kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, šk.zařízení, k lékaři a zpět  2,25 Kč 135,- Kč / 1 osoba
2. Doprovázení dospělých do školy, k lékaři apod. a zpět  2,25 Kč 135,- Kč / 1 osoba

* Zajištění stravy u dodavatelů (cena za 1 oběd): a) nemocnice Břeclav – dietní strava ….......105,- Kč
                                                                             b) Domov seniorů Břeclav …........................110,-Kč 
                                                                             c) školní jídelna ZŠ Podivín...........................90, - Kč

 

Fakultativní úkony

  1 hodina 1 km
doprava v rámci zajištění nákupu, doprovodu a pochůzky   12,00 Kč
zapůjčení jídlonosiče 30,- Kč/měsíc
tištění jídelníčků a dalších materiálů (papír, tisk) 20,- Kč/měsíc
podpora klientům a rodinám v oblasti sexuality, intimity, vztahů; poskytují odborně proškolené pracovnice 135,- Kč/hod

 

Odhlášení nasmlouvané péče
lze nejpozději předchozí pracovní den do 11:30 hod

Odhlášení pozdě

v případě pozdního odhlášení návštěvy:

  1. bude Klientovi naúčtován běžně prováděný úkon v časovém rozmezí domluvené služby dle Individuálního plánu péče,

  2. v případě pracovnice na cestě bude naúčtován běžně prováděný úkon (časová dotace dle IPP) a budou zaúčtovány i ujeté kilometry.

 

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.