Domov se zvláštním režimem

Veřejný závazek

 

Cíl služby

Naším cílem je zajistit komplexní péči a spokojenost klientů.

Poslání služby

Jsme tady, abychom pomáhali lidem, kteří v důsledku své nemoci již nejsou soběstační. Respektujeme přání a potřeby klientů, klademe důraz na úctu, diskrétnost a vlídný přístup. Domovinka proto, že svědomitě a s úsměvem vytváříme pocit jistoty a bezpečí tak, aby se klienti u nás cítili jako doma.

Komu je služba určena

Služba je určená osobám s demencí, které se ocitly v nepříznivé situaci (způsobené zdravotním stavem, ztrátou soběstačnosti, osamocením) a nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami, za pomoci svého okolí nebo jinými dostupnými službami.

Zásady poskytování služby

  • Chráníme důstojnost a soukromí klientů.
  • Nezneužíváme závislosti našich klientů. / Nezneužíváme svého postavení vůči klientům.
  • Respektujeme a hájíme práva a zájmy klientů.
  • S klienty komunikujeme tak, aby nám rozuměli.
  • Každého klienta respektujeme jako osobnost a individualitu.
  • Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.
  • Snažíme se klienty začleňovat do společnosti, podporujeme jejich kontakty s rodinou.

 

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.