Integrační centrum UTILIS

Úhrady

 Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je sociální služba integračního centra Utilis poskytována bezplatně.

1. Klient hradí pouze náklady:
• za spotřebovaný materiál a suroviny použité při aktivitách: Vaření, Výtvarná dílna
• za vstupy do sportovních, kulturních a zábavních zařízení, dopravu hromadnými prostředky na
výlety: Poznávací a sportovní aktivity
• jiné platby: úhrady, které vzniknou při poskytování péče klientům nenadále a tito nedisponují finanční hotovostí

2. Klient nehradí náklady při těchto aktivitách:
Odpolední klub, Dramaterapie, Tanec a zpěv, Dámský klub, Pánský klub, Účast na společenských akcích, Tvůrčí dílna, Sportovní aktivity

3. Fakultativní úkon
• Doprava:

úhrada za dopravu klienta do/ze zařízení 12,00 Kč/km


• Vedení hospodaření finanční hotovosti - pomoc se zabezpečením běžného chodu domácnosti

do deseti úkonů (zápisy v knize) za měsíc 200 Kč/měsíc
jedenáct a více úkonů (zápisy v knize) za měsíc. 500 Kč/měsícPodrobnosti najdete ve Vnitřních pravidlech

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.