Odlehčovací služby

Podmínky přijetí žadatele

  1. Žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz Komu je služba určena).
  2. Volná kapacita zařízení.
  3. Závislost žadatele na pomoci jiné osoby (žadatel je příjemcem příspěvku na péči nebo má podánu žádost).
  4. Souhlas se sdělením osobních a jiných citlivých údajů žadatele a jejich následným zpracováním.
  5. Sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení.
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.