INTEGRAČNÍ CENTRUM UTILIS

Veřejný závazek

Ambulantní služba pro osoby starší 18 let se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením.

Cíl služby

„Cílem centra je umožnit začlenění klientů, smysluplné trávení volného času, zlepšení komunikačních a jiných dovedností, podpora klientů v oblasti seberealizace a zvyšování samostatnosti klientů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.“

Poslání služby

„Posláním integračního centra je ambulantní poskytování sociálně-aktivizačních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením ohroženým sociálním vyloučením, sociálně terapeutické činnosti, cvičení se psy aj.“

Komu je služba určena

Služba je určena osobám starším 18 let se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.