OSOBNÍ ASISTENCE

Veřejný závazek

Osobní asistence - terénní služba "šitá na míru"

Cíl služby

„Cílem osobní asistence je adresná pomoc člověku zvládat ty úkony, které sám nemůže a tím mu umožnit zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.“

Poslání služby

Posláním osobní asistence je:

  • vyrovnávání sociálního handicapu klienta,
  • umožnit zachování schopností, dovedností a zvyklostí klienta,
  • pomáhat udržovat sociální vztahy se zřetelem ke vztahům rodinným a pomáhat udržovat kontakty se společenským prostředím,
  • vytvářet podmínky pro seberealizaci a začlenění klienta,
  • podporovat klienta v uplatňování vlastní vůle (rozhodování, aktivní spoluúčast na poskytování služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností apod.).

 

Komu je služba určena

Služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve větším časovém rozsahu.

Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.