Denní stacionář UTILIS

Úhrady

 Základní sociální poradenství a individuální plánování je poskytováno bezplatně.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 110,- Kč/hod
2. pomoc při přesunu na lůžko a vozík 110,- Kč/hod
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 110,- Kč/hod
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110,- Kč/hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 110,- Kč/hod
2. pomoc při použití WC 110,- Kč/hod
Poskytnutí stravy:
  zajištění stravy – oběd pro osoby s nepovinnou školní docházkou dle ceníku dodavatele
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost 110,- Kč/hod
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 110,- Kč/hod
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracov. uplatnění 110,- Kč/hod
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 110,- Kč/hod
Sociálně terapeutické činnosti:
  sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 110,- Kč/hod
Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 110,- Kč/hod
Fakultativní činnosti – doprava (svozy, výlety, aktivity)
1. v rámci Břeclavi 35,- Kč/cesta
2. mimo Břeclav 85,- Kč/cesta
3. za zbytečný výjezd 110,- Kč
Fakultativní činnost – dovoz obědu 15,- Kč/1oběd

 

 

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.