Osobní asistence

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.

trvání projektu: 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdr. postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady: 3 215 000 Kč
eu logo
Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.