Domov se zvláštním režimem

Podmínky přijetí žadatele

 

  • Žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz Komu je služba určena)
  • Volné místo v zařízení
  • Podání žádosti k přijetí (včetně příslušných dokumentů)
  • Registrace u odborného lékaře – psychiatra, pokud žadatel registrován není, zařídí registraci zařízení
  • Závislost žadatele na pomoci jiné osoby (žadatel je příjemcem příspěvku na péči, pokud není, žádá o PP společnost Remedia)
  • Lékařem diagnostikovaná demence žadatele, což je doloženo formulářem Vyjádření lékaře popř.jiným odpovídajícím dokumentem
  • O výjimečném přednostním přijetí rozhoduje ředitelka a sociální pracovnice, a to na základě žádosti a posouzení vážnosti situace
  • Souhlas se sdělením osobních a jiných citlivých údajů žadatele a jejich následným zpracováním
  • Sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení

Kontaktovat zařízení

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.