Integrační centrum UTILIS

Podmínky přijetí žadatele

  1. zájemce spadá do cílové skupiny služby,
  2. dobrovolný vstup a aktivní spolupráce s osobními asistenty v integračním centru,
  3. volná kapacita služby,
  4. souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů,
  5. sepsání smlouvy o poskytování služeb
Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.