Integrační centrum UTILIS

Zásady poskytování služby

  1. Podporujeme naše klienty v začleňování do běžného života ve společnosti.
  2. Chráníme práva klientů a uplatňujeme jejich oprávněné zájmy, když jsou tato práva porušována.
  3. Respektujeme důstojnost a soukromí klientů, zachováváme diskrétnost.
  4. Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.
  5. S klienty komunikujeme tak, abychom si vzájemně rozuměli.
  6. Pomáháme klientům společně hledat řešení jejich problémů.
  7. Ke všem klientům přistupujeme bez projevů diskriminace.
  8. Máme respekt k potřebám a individualitě každého klienta.
Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.