Pečovatelská služba

Zásady poskytování služby

  1. K uživatelům přistupujeme s úctou a respektem k jejich důstojnosti.
  2. Snažíme se nevytvářet závislost uživatelů na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje.
  3. Podporujeme u uživatelů samostatnosti a běžný způsob života, respektujeme jejich vlastní vůli a názory, přání týkající se sociálního prostředí a jejich potřeb.
  4. Zachováváme nestrannost k rodinným vztahům uživatele, podporujeme přirozené vazby uživatele a vztahy, které sám vytváří.
  5. Dbáme na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci.
  6. Zachováváme rovný přístup k uživatelům - služby poskytujeme bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, národnost či sociální status (v souladu s Listinou základních práv a svobod).
  7. Dbáme na bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, řídíme se platnými právními předpisy, normami a zásadami.
  8. Zachováváme diskrétnost a nabízíme flexibilitu při poskytování služeb.
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.