Pečovatelská služba

Veřejný závazek

 Pečovatelská služba patří mezi námi nabízené terénní služby

Cíl služby

„Cílem pečovatelské služby je uživatel, který zůstává co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.“

Poslání služby

„Posláním pečovatelské služby Remedia Plus,z.ú., Břeclav je:

  • umožnit zachování schopností, dovedností a zvyklostí uživatelů,
  • pomáhat udržovat sociální vztahy se zřetelem ke vztahům rodinným a pomáhat udržovat kontakty se společenským prostředím,
  • vytvářet podmínky pro seberealizaci,
  • podporovat uživatele v uplatňování vlastní vůle (rozhodování, aktivní spoluúčast na poskytování služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností apod.).“

 

Komu je služba určena

Služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Naplňování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci

Přehled úkonů poskytovaných pečovatelskou službou k naplnění potřeb osob v nepříznivé sociální situaci v domácím prostředí.

Bližší informace o jednotlivých úkonech najdete v kartě potřeb pečovatelské služby.

Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.