Odlehčovací služby

Zásady poskytování služby

  1. Chráníme důstojnost a soukromí klientů.
  2. Nezneužíváme závislosti našich klientů. / Nezneužíváme svého postavení vůči klientům.
  3. Respektujeme a hájíme práva a zájmy klientů.
  4. S klienty komunikujeme tak, aby nám rozuměli.
  5. Každého klienta respektujeme jako osobnost a individualitu.
  6. Snažíme se vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí.
  7. Snažíme se klienty začleňovat do společnosti, podporujeme jejich kontakty s rodinou.
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.