Mechanický vozík skládací: lokomoční pomůcka, slouží k přesunu osob s poruchami chůze či stání.