Termojídlonosič: pomůcka k dopravě stravy do domácnosti potřebným osobám, skládá se z termoobalu a nerezových misek s víčky.