REMEDIA PLUS Z.Ú. - POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Remedia Plus z.ú. - Pořízení vozidla pro poskytování sociálních služeb

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

5a IROP CZ RO B C RGB

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017366

Příjemce dotace: REMEDIA PLUS z.ú.

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Specifický cíl: REACT-EU

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na pořízení 1 automobilu pro účely poskytování sociálních služeb ústavem Remedia Plus z.ú. Tento automobil na alternativní paliva přispěje k obnově stávajícího vozového parku ústavu. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb - konkrétně osobní asistence a pečovatelské služby, mj. za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19.

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.