Denní stacionář UTILIS

Vyřizování stížností uživatelů služby

Společnost má zpracována vnitřní pravidla pro podávání stížností, jakým způsobem, na koho je možné se obrátit, kdo bude stížnost vyřizovat, jak bude se stížností naloženo, zda může být využit zástupce pro podání stížnosti a jejího dalšího řešení:

  • stížnost může podat uživatel služby, zákonný zástupce, opatrovník, rodinný příslušník, známý uživatele/zástupce/, jakákoliv instituce, anonym,
  • stížnost je zapsána do knihy stížností uživatelů (uložena u ředitelky společnosti), ředitelka řeší oprávněnost stížností, případně deleguje na řešení stížnosti další osobu, stížnost je vyřízena zpravidla do 14 dnů,
  • podání stížnosti: telefonicky, písemně, ústně, e-mailem,
  • odpověď na stížnost lze dát stěžovateli i jinou než písemnou formou, pokud si to přeje; výsledek šetření je také zapsán v knize stížností.

 Na základě šetření stížností se provede opatření zamezující jejímu opakování.

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.