Denní stacionář UTILIS

Ukončení poskytování služby

Poskytovanou službu lze ukončit jak ze strany uživatele, tak i poskytovatele:

  • smlouva o poskytování služby byla uzavřená na dobu určitou,
  • zlepšení stavu uživatele a schopnost zajistit si péči jiným způsobem,
  • odchod klienta do jiného rezidenčního zařízení,
  • úmrtím uživatele,
  • z důvodu nespokojenosti uživatele s poskytováním služby,
  • nedodržování podmínek pro poskytování služby ze strany uživatele,
  • z důvodu zhoršení zdravotního stavu,
  • uživatel zlepšením či zhoršením stavu nespadá do cílové skupiny.

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.