DENNÍ STACIONÁŘ UTILIS

O službě

Zařízení je určeno osobám od 3 do 64 let, zdravotní postižení: kombinované vady a mentální postižení.

Ve stacionáři UTILIS I, Břeclav, Herbenova 4, jsou klienti, kteří jsou schopni společné výuky v základní škole.

Ve stacionáři UTILIS II, Břeclav, Růžičkova 5, jsou klienti s různým stupněm mobility, mobilní i imobilní, zcela závislí na pomoci jiných osob. Klienti nemají povinnou školní docházku, nebo vzhledem k jejich stavu mají stanovenu individuální výuku.

 

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.