Denní stacionář UTILIS

Materiální a technické zabezpečení služby

Stacionář je ambulantní (dochází dennně) zařízení sociální péče pro děti s handicapem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

Provoz UTILIS I - Herbenova 4: bezbariérové prostory o velikosti 63,8 m2, v budově základní školy, kuchyňka, jídelna, herna, socilní zařízení včeetně sprchy, kancelář pro pracovníky, možnost
využití tělocvičny a zahrady, provoz zařízení je pondělí - pátek: 7 - 15.00 hod.,

Provoz UTILIS II - Růžičkova 5: bezbariérové prostory o velikosti 144,11 m2, kuchyňka jídelna, tři oddělení dle postižení klientů, individuální výuková místnost, kancelář sociální pracovnice,
zázemí pracovníků, sociální zařízení včetně sprchy, společenská místnost pro větší akce v rámci integračního centra, využití okolí - parčík ke hrám, provoz oddělení je pondělí - pátek: 7 - 18.00
hod..

K péči o klienty používáme polohovací lůžka, mechanické vozíky, mechanický zvedák, vodní lůžko, balónkový bazén, speciální sedačky, drobné reabilitační pompůcky, hračky pro rozvoj
klientů, stoly, židličky, polohovací futon, venkovní trapolína, sedačky do automobilu, speciální kočárky, chladničky k uložení stravy pro klienty, mikrovlnné trouby, počítač pro klienty, fotoaparát
či videokamera, osobní automobily ke svozu klientů s rampou.

K péči o klienty využíváme jednorázové pomůcky - rukavice, roušky, chrániče oděvů, čistící pěny, zástěry, kapesníky, papírové vaty aj. Pracovnice používají při péči o klienty ochranné oděvy.

Bližší informace k naplňování potřeb klientů DSU najdete v kartě potřeb Denního stacionáře UTILIS.

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.