Birdwatching

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

AKTUÁLNÍ SITUACE!!

"Rozvolnění sociálních služeb"

plan rozvolnovani soc sluzbyVážení rodiče, klienti,

pandemie s COVID-19 nás potrápila více než je třeba, ale karanténa u vašich příbuzných byla nezbytná z důvodu obavy o jejich zdraví. Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě informací o vývoji pandemie uveřejnilo na svém webu dne 24.4.2020 postupné rozvolnění opatření v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19, tzn. kdy se mohou jaké služby otevřít veřejnosti.

V Denním stacionáři UTILIS můžeme zahájit provoz od 8.června 2020.

Rovněž v Integračním centru UTILIS může být provoz zahájen 8.června 2020, ovšem mimo skupiny seniorů.

Pracovníci středisek vás budou v týdnu od 1.  do 5.června kontaktovat.

Těšíme se, že se uvidíme a můžeme být opět spolu. V přjípadě, že by došlo ke změně termínu, budeme vás informovat.

Návštěvy klientů v Domovince bude umožněno  od 8.června 2020 za podmínek dodržování všech preventivních opatření (rouška, dobrý zdravotní stav, rukavice, návleky na botách,
vyčleněný prostor pro kontakt). 

Děkujeme za trpělivost.

Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka společnosti

odkaz na web mpsv:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi