Birdwatching

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBlogoMPSV m sm

Projekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem služby je podpora klientů v překonání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, jejich motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.
trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s komb. diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Remedia Plus z.ú.

logo rem nove mensiLogo společnosti Remedia Plus z.ú. v sobě nese několik myšlenek. Každá z barev symbolizuje určitou skupinu služeb: zelená zastupuje služby terénní - tj. pečovatelskou službu a osobní asistenci, modrá služby ambulantní - denní stacionář, integrační centrum a denní odlehčovací služby a barva žlutá ukrývá služby pobytové - v našem případě domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby. Červený dílek puzzlů pak hovoří o organizaci jako takové, ale také o Vás, jako těch, kteří mají svoje potřeby a hledají pomoc... s naší pomocí pak může i Váš život být úplný...můžeme doplnit to, co chybí k Vaší spokojenosti...

 

CO JE U NÁS NOVÉHO?

„Vy rozhodujete, my pomáháme“ - 7.kolo

podpořte nákupem a vhozením žetonu náš projekt
20.ledna
- 16. února 2020
Tesco Břeclav a Mikulov

Děkujeme za podporu v 6. kole - získali jsme nejvyšší podporu na zvedák pro imobilní osoby

 Náš projekt - 7.kolo:

Nevzdáváme to!

70548386 2427280880661198 20941092304191488 oprojekt podporuje osoby trpící demencí v jejich boji za zpomalení důsledků nevratných procesů - ztráty paměti. Rekonstrukcí kuchyňského koutu se zlepší podmínky pro účast těchto osob v činnosti vaření a přípravy jednoduchých pokrmů. Osoby s demencí mohou rozvíjet zbývající schopnosti, které jsou velmi citelně omezeny nemocí. Jídla, která kdysi vařili samostatně, nyní vaří za nezbytné podpory pracovníků zařízení. Přípravou těchto jídel posilují své sebevědomí, podporují i klienty velmi postižené - ti cítí vůni připravovaného pokrmu, rozvíjejí svou chuť .

HLAVNÍ PARTNEŘI

 logoMPSV m sm     logo jmk 2    znak mesta breclavi